Sisak

Kroz Sisak nas je proveo Vlatko Čakširan, ravnatelj Gradskog muzeja Sisak. Vidjeli smo kako arheološki lokaliteti mogu biti uklopljeni u vizuru grada, posjetili smo izložbu “Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti” i obišli utvrdu Stari grad. Osim Gradskog muzeja Sisak posjetili smo i Holandsku kuću – info-centar industrijske baštine gdje smo na primjeru industrijske rute grada Siska naučili kako se mogu koncipirati tematski specijalizirani turistički obilasci.