Vukovar i Vučedol

Proveli smo dva dana u Vukovaru gdje su se polaznici edukacije ArhKonTur kroz predavanja, radionice i obilaske muzeja i lokaliteta još bolje upoznali s poslom arheologa i kustosa te bogatstvom kulturne baštine ovog područja. Osim Gradskog muzeja Vukovar posjetili smo i Muzej Vučedolske kulture u Vučedolu gdje je predstavljen jedan od najvažnijih eneolitičkih lokaliteta u Europi. Kroz inovativni postav muzeja i nalazište provela nas je ravnateljica Mirela Hutinec koja nam je detaljno predstavila način života Vučedolaca i njihova brojna tehnološka dostignuća.