Muzej krapinskih neandertalaca

Uz stručno vodstvo kustosa Jurice Sabola posjetili smo Muzej krapinskih neandertalaca i Hušnjakovo, paleolitičko nalazište s najbogatijom zbirkom pronađenih fosilnih kostiju neandertalaca na svijetu. Ovaj posjet poučio nas je kako se na multimedijalan način može predstaviti povijesna i kulturna baština, budući da je muzej koncipiran kao interaktivno putovanje kroz čitavu povijest svemira sve do prve pojave čovjeka.