Inovativno vođenje i interpretacija baštine

Tijekom četiri dana u Maksimiru je održana praktična radionica s Ivom Sillom, kreatoricom tematskih tura Secret Zagreb. S obzirom na situaciju s koronavirusom, kolegij “Inovativno vođenje i interpretacija baštine” prilagođen je i organiziran na otvorenom zbog sigurnosti polaznika edukacije i poštivanja preporučenih zdravstvenih mjera. Kolegij je uključivao praktični rad i brojne vježbe koje su potaknule sudionike na kreativnost i aktivno sudjelovanje. Programom se nastojalo osposobiti polaznike za stvaranje i provođenje inovativnih doživljajnih programa u službi baštine, s naglaskom na arheološku baštinu budući da je ona tema specijalističke edukacije u okviru projekta ArhKonTur.

Polaznici su se imali prilike upoznati s elementima igre, pojmom igrifikacije i zaigranih istraživanja u sklopu turističkih ruta te su sami osmislili igrificirani obilazak parka Maksimir. Upoznali su se s konceptom primijenjenog pripovijedanja u turizmu te obogaćenog doživljaja prostora pomoću oživljene povijesti i razvijanja likova. U predavanjima i vježbama naučili su kako kao vodiči interpretatori mogu prezentirati baštinu i razraditi tematske rute što im može pomoći da nakon završetka ovog programa edukacije sami osmisle i ponude novi turistički proizvod posjetiteljima arheoloških lokaliteta.