Andautonija

Rimski grad Andautonija (1.-4. st.) nalazio se na prostoru današnjega sela Ščitarjeva, desetak km jugoistočno od Zagreba . Grad je bio smješten u posavskoj ravnici, na mjestu gdje je rimska cesta Poetovio (Ptuj) – Siscia (Sisak) prelazila rijeku Savu. Zahvaljujući sustavnim arheološkim istraživanjima poznato je da je Andautonija bila grad s kamenom opločenim ulicama, gradskom kanalizacijom i luksuzno opremljenim javnim i stambenim objektima. Dosadašnji nalazi na prostoru Ščitarjeva, kao i epigrafski spomenici na kojima se spominje kao municipium Andautonia i res publica Andautoniensium, svjedoče da se radilo o gradu koji je tijekom 400 godina bio centar prostora na kojem se danas prostiru Zagreb i Velika Gorica.

O razvoju grada i raznim fazama izgradnje od 1. do 4. st. najviše podataka dala su sustavna arheološka  istraživanja u dvorištu župnog dvora.  Paralelno s arheološkim istraživanjima na toj se lokaciji od 1984. godine vrše se i konzervatorsko-restauratorski radovi na istraženoj arhitekturi u svrhu muzeološke prezentacije, što je 1994. god. rezultiralo otvorenjem Arheološkog parka Andautonija. Na površini od 5000 m2 prezentiran je dio gradske četvrti koja se sastoji od ulica i monumentalnih zgrada građenih u razdoblju od 2. do 4. st. Uz očuvani i prezentirani dio glavne ulice opločene kamenim pločama, otkrivene u dužini od 27 m, protežu se trijemovi s očuvanim temeljima za stupove. S istočne strane ulice otkopan je veći dio zgrade gradskog kupališta (terme), s polukružnim bazenom, hodnicima i kanalima te dijelom hipokausta (sistem za zagrijavanje prostorija). Sa zapadne strane otkrivena je prilazna ulica koju prate dvije monumentalne zgrade.

Uz lokalitet nalazi se manji Interpretacijski centar u kojem se može razgledati interaktivna izložba „Rimski mirisi“, a u zgradi se nalazi i suvenirnica s bogatom ponudom suvenira. Neposredno uz lokalitet izložene su kopije najznačajnijih kamenih spomenika nađenih na prostoru Ščitarjeva.

Arheološki park je opremljen interpretacijskim pločama te je uređen prostor za radionice i igraonice.

Radno vrijeme Arheološkog parka

od 1. svibnja do 1. studenog: subota i nedjelja od 12 do 18 sati (od ponedjeljka do petka za najavljene grupe prema dogovoru)

Informacije, najave vodstva i radionica:

Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 19, ZG, tel. +385 (1) 48 73 000, www.amz.hr